info@ac-artwork.eu

OPDRACHT GEVEN AAN MIJ   DE WERKWIJZE :

 

In een kennismakingsgesprek wordt besproken welke wensen u heeft.

Er wordt besloten wat voor werk er gemaakt moet worden. Portret, landschap enz, van welk formaat, welke uitsnede en welk materiaal. Tevens wordt de prijs bepaald en de offerte gemaakt. Voor elk werk geldt een aanbetaling van eenderde van de totaalprijs. Voor instrument decoraties in overleg.

Na overeenkomst wordt een 1ste termijn afgesproken, waarin het werk moet worden gerealiseerd. Een uitlooptermijn van circa ½ jaar bij een groot en ingewikkeld werk kan voorkomen. Mocht de uitloop langer duren dan wordt dat door mij met u besproken.

Als het om een geschenk gaat zal er worden getracht het werk uiterlijk 1 week voor de afgesproken datum te leveren.

Een afspraak voor een eventuele fotosessie. Deze vindt plaats in het atelier of bij u thuis. In overleg wordt besloten welke foto’s als basis zullen dienen voor het te maken werk.

Nu volgt het teken- en schilderproces. Als u dit proces wilt volgen, kan dit worden afgesproken. Met E-mails en foto's word u dan op de hoogte gehouden over het verloop. 

Als het een portret betreft dat zich in een vergevorderd stadium bevindt, kan het noodzakelijk zijn om de  te portretteren persoon nogmaals te zien of wordt een afspraak gemaakt voor een poseersessie.

Voordat het portret helemaal klaar is nodig ik de klant meestal uit. Er kunnen dan eventueel nog kleine aanpassingen worden gedaan. Hierna wordt de tekening of het schilderij voltooid en afgeleverd.

Prijzen zijn afhankelijk van het formaat, het materiaal en de voorstelling. Er zijn echter richtlijnen, zie hiervoor de algemene prijslijst.  Een eenmaal verkocht werk wordt in principe niet teruggenomen. 

 
Voor het laten vervaardigen van een schilderij of tekening, of voor meer informatie, kunt u het
OPDRACHT GEVEN  FORMULIER gebruiken.

 Na ontvangst van het opdrachtformulier neem ik zo snel mogelijk contact  met u op.